studie 2015

 

 

Zadáním investora bylo vytvořit pro něj a jeho rodinu v podstatě rekreační objekt vhodný ovšem k trvalému, byť minimálnímu, bydlení v soudobém standardu. Z různých variant byla vybrána kompaktní verze s ložnicí, dětským pokojem a hostinským spaním na galerii nad koupelnou. Objekt je přístupný přes samostatné zádveří - tepelný filtr a otevírá se obytným prostorem k jihu a východu - na výhled. Z jihu a východu jsou obytné prostory stíněny předsazenou terasou v jejímž rámci je vybudována i jakási kolna/skříň pro zahradní nářadí. 

Konstrukce objektu je z biodesek v pohledové kvalitě s dodatečným zateplením z exteriéru krytým prkenným obkladem. Plochá část střechy je zatravněná, šikmá střecha galerie je rovněž obložena dřevem na provětrávaném roštu.

pohled JV

pohled SV

pohled SZ

pohled JZ

nadhled JV

nadhled SZ

obytný prostor z východu

obytný prostor z jihu

galerie s hostinským spaním