bakalářská práce 2012

pohled východní

pohled severní

pohled jihovýchodní

pohled západní - detail

pohled východní - detail vstupu

situace: A - stávající objekt školy B - stávající družina C - nová přístavba

půdorys 2.PP

půdorys 1.NP

půdorys 2.NP

půdorys 3.NP