urbanistická soutěž 2015

návrh

funkční schema

výšková hladina

schema bloků

vizualizace návrhu